Условия за Ползване

Последна версия от: Февруари 2024г.

Молим да прочетете внимателно преди да продължите с използването на този уебсайт.

Добре дошли в https://barosglass.com/ , уебсайт управляван от Барос Вижън ЕООД. Използването на уебсайта е напълно доброволно. Молим, да прочетете внимателно настоящите “Условия за ползване”, преди да продължите да използвате уебсайта. Тук са упоменати правилата и условията свързани с продукти и услуги, които са достъпни на или чрез уебсайта. Чрез достъпа, разглеждането и използването на уебсайта Вие се съгласявате, че условията се прилагат за Вашето използане на уебсайта и Вие сте съгласни с тях. Използването на уебсайта е предмет на допълнителните условия, откази от отговорност, предупреждения и забележки, които могат да се появят на друго място в уебсайта.

 

1. Информация за Собственика на Уебсайта

Уебсайта https://barosglass.com/ е собственост на Барос Вижън ЕООД.

ЕИК/ПИК: BG201769690

Регистрация по ЗДДС: BG201769690 от 2011-11-14 на основание чл. 100 ал. 1 от ЗДДС

Седалище: БЪЛГАРИЯ, гр. Куклен, местност Орта Хан, база на Барос Вижън

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, Асеновградско Шосе, база на Барос Вижън

Телефон: +359877929104

В рамките на израза „Уебсайт“ влизат всички данни, текстове, графики, изображения, анимации, музикални творения, видеоклипове, звуци, рисунки, снимки, чертежи и други материали, включени в него и обобщени по-долу като “съдържание”. Следвайки Закона за интелектуалната собственост, те принадлежат на Барос Вижън ЕООД.

 

2. Условия за достъп и използване на уебсайта

Достъпът до този уебсайт е отговорност единствено на потребителя и предполага приемане и запознаване със законовите разпоредби, условията и правилата за ползване, съдържащи се в него. Потребителят гарантира автентичността и достоверността на всички данни, които съобщава както при попълването на регистрационните форми и форми за запитвания, така и по всяко време по-късно. Негова / нейна отговорност е да актуализира предоставената информация по такъв начин, че да отразява реалното му положение. Потребителят носи отговорност за неточността или липсата на достоверност на предоставената информация.

С достъпа и използването на уебсайта и услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с Условията, които образуват споразумение, което е в сила, сякаш сте го подписали. Потребителят се съгласява с правилното използване на уебсайта, неговото съдържание и помощни програми, които са предоставени в съответствие със закона и това правно известие, като е задължен да използва цялото му съдържание за законни и незабранени цели, които не нарушават закона. Използването на уебсайта не може да бъде в ущърб на законните права на собствениците на Уебсайта или на трета страна, или това да доведе до преки или косвени щети или вреди.

Ако, по което и да е време не сте съгласни с някое/и от условията за използване на уебсайта, тогава нямате право да осъществявате достъп, да разглеждате или да използвате уебсайта и трябва незабавно да прекратите използването на уебсайта. Барос Вижън ЕООД може да променя Условията за ползване, без да ви уведомява лично, като това ще бъде отразено като изменение в Условия на уебсайта и ще бъде променена версията и датата на Условията за ползване, които са отбелязани точно под първия ред от текста, който е заглавието на Условията за ползване. Ако не сте съгласни с настоящите тогава Условия, трябва незабавно да преустановите използването на Уебсайта.

 

3. Права на интелектуална собственост

Потребителят се задължава да спазва правата на интелектуална собственост на Барос Вижън ЕООД. Използването или предоставянето на достъп до този уебсайт не означава предоставяне на каквото и да е право върху търговските марки, търговските имена или друг отличителен знак, използван в него.

Изтеглянията от този уебсайт за търговски цели са забранени, така че потребителят не може да експлоатира, възпроизвежда, разпространява, променя, публично комуникира, присвоява, трансформира или използва съдържанието на този уебсайт за търговски цели.

По същия начин, по силата на разпоредбите на това правно известие, пълното или частично възпроизвеждане на съдържанието на този уебсайт е забранено без изричното разрешение на Барос Вижън ЕООД и без да се разбира, че то е прехвърлено на потребителя чрез достъп до него.

Освен ако не е посочено друго, дизайнът на уебсайта, уебсайта като цяло и всички материали, които са част от уебсайта и услугите заедно, „съдържанието“ са авторски права, търговски марки, търговски стил или друга интелектуална собственост, притежавани, контролирани или лицензирани от Барос Вижън ЕООД или неговите дъщерни и свързани дружества. Вие потвърждавате и се съгласявате, че всяко съдържание, използвано във връзка с уебсайта, включително всеки софтуер, достъпен чрез уебсайта, съдържа собствена и поверителна информация на Барос Вижън ЕООД, която е защитена от авторски права, търговски марки, марки за услуги, патенти или други права на собственост и закони. „Барос Вижън ЕООД“ и всички други имена на продукти и услуги на Барос Вижън ЕООД и дизайнерски лога са търговски марки. Съгласно условията, Барос Вижън ЕООД ви предоставя лично, непрехвърляемо, нетърговско и неизключително право и лиценз за използване на уебсайта. Нямате право и не можете да разрешавате на трета страна да копира, модифицира, адаптира, превежда, отдава под наем, заема, разпространява, създава производно на, обратно инженерство, разглобяване, декомпилиране, обратно сглобяване или по друг начин да се опитва да открие каквото и да било изходен код, продава, възлага, сублицензира, предоставя обезпечение или по друг начин прехвърля, което и да е право върху уебсайта.

 

4. Защита на личните данни

Барос Вижън ЕООД се задължава да спазва действащото законодателство за защита на личните данни и други разпоредби, които го допълват, променят или развиват.

Личните данни ще бъдат третирани в съответствие с разпоредбите на Политиката за поверителност, която може да намерите тук.

Потребителят може да се запознае с информацията относно правата си в Политиката за поверителност и да поиска информация чрез комуникация, адресирана до имейл адрес privacy@barosglass.com

Като осъществите достъп или използвате този уебсайт по какъвто и да е начин, дори и без да създавате потребителски акаунт, Вие приемате настоящите условия. Спазвайки Закона за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн, ние не предоставяме съзнателно продукти или услуги на лица под 18 години. Нашият уебсайт е за широка аудитория, но не е предназначен и не събира лична информация за деца. С използването на уебсайта Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте юридически компетентни да сключите това споразумение. Ако използвате този уебсайт от името на Вашия работодател, то Вие гарантирате и декларирате, че сте упълномощени да приемете “Условията за ползване” от името на Вашия работодател.

 

5. Използване на бисквитки

Барос Вижън ЕООД си запазва правото да използва „бисквитки“ (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или други подобни техники, когато потребителят разглежда страниците на уебсайта. Такива бисквитки ще бъдат използвани от Барос Вижън ЕООД в съответствие с разпоредбите на Политиката за бисквитки, които ви молим да прочетете внимателно.

Можете да намерите подробна информация за използването на технологията “бисквитки” тук.

 

6. Освобождаване и ограничаване на отговорността на Барос Вижън ЕООД

Барос Вижън ЕООД е освободена от всякакъв вид отговорност за щети от всякакъв вид в следните случаи:

Поради невъзможността или трудностите за свързване с комуникационната мрежа, през която е достъпен този уебсайт, независимо от вида на връзката, използвана от потребителя.

Поради прекъсване, спиране или отмяна на достъпа до уебсайта, както и поради наличност и непрекъснатост на работата на уебсайта или услугите и/или съдържанието в него, когато това се дължи (а.) или на прекъсване на услугата за техническа поддръжка на мрежата, (б.) или по причина извън контрола на Барос Вижън ЕООД, независимо дали идва пряко или косвено от нея.

Качеството и скоростта на достъп до сайта и техническите условия, на които трябва да отговаря потребителят, за да получи достъп до сайта и неговите услуги и/или съдържание.

Въпреки че Барос Вижън ЕООД се опитва във всеки един момент да Ви предоставя точна и актуална информация, този уебсайт е предназначен да е с информативна цел. Продуктова информация, включително цена, наличност на стоката и друга информация предоставена на уебсайта, подлежат на промяна по всяко време без да е нужно лично да Ви уведомяваме. Барос Вижън ЕООД не носи отговорност при неточна, непълна и неактуална информация по уебсайта. Молим да се свържете с нас, за да сте сигурни, че информацията, която получавате е напълно точна и актуална.

 

7. Забранено използване

Барос Вижън ЕООД налага определени ограничения за Вас относно използване на уебсайта. Забранено е да се опитвате или да нарушавате каквито и да е било защитни функции на уебсайта, включително, без ограничение, (а.) достъп до съдържание или данни, които не са предназначени за вас, или влизане в сървър или акаунт, до който нямате разрешение; (б.) опит за изследване, сканиране или тестване на уязвимостта на уебсайта или, на която и да е свързана система, услуга или мрежа, или за нарушаване на мерките за сигурност или удостоверяване без подходящо разрешение; (в.) намеса или опит за намеса в услугата, на който и да е потребител, хост или мрежа, включително, без ограничение, чрез изпращане на вирус към уебсайта, претоварване, „наводняване“, „спам“, „бомбардиране по пощата“ или „ срив“; (г.) използване на уебсайта за изпращане на непоискани имейли, включително, но без ограничение, промоции или реклами за продукти или услуги; (д.) фалшифициране на TCP/IP пакет или част от заглавната информация във всеки имейл или публикация, използваща уебсайта; или (е.) опит за модифициране, обратен инженеринг, декомпилиране, разглобяване или модифициране на изходния код, използван от Барос Вижън ЕООД при предоставянето на уебсайта.

Всяко нарушение на сигурността на системата или мрежата може да ви подложи на наказателна отговорност. Не можете да използвате „ботове“, паяци или софтуер за интелигентен агент (или подобни технологии) за каквито и да било цели, различни от достъп до публично публикувани части от уебсайта и само за цели, съответстващи на тези Условия. Нямате право да заобикаляте каквито и да е било ограничения за достъп или използване, криптиране на данни или защита на съдържанието, свързани с уебсайта. Нямате право да копаете за данни в уебсайта или по какъвто и да е начин да причинявате вреда на уебсайта.

 

8. Прекратяване на достъпа

Барос Вижън ЕООД, по свое усмотрение, може да прекрати лиценза ви за използване на уебсайта по каквато и да е причина без предварително уведомление до вас. Вие потвърждавате и се съгласявате чрез използването на уебсайта, че Барос Вижън ЕООД може незабавно да забрани по-нататъшния ви достъп до уебсайта. Барос Вижън ЕООД няма да носи отговорност пред вас или трета страна за прекратяване на вашия достъп и/или използване на уебсайта.

Свържете се с нас


Адрес:
Асеновграско Шосе, Пловдив, България
Email: sales@barosglass.com

Работно време 8:00 – 17:00


Адрес 
Асеновградско Шосе,
Пловдив, България

Email 
sales@barosglass.com

Работно време 8:00 – 17:00

Този сайт използва технологията "бисквитки", за да Ви осигури най-добро потребителско преживяване.
Този сайт използва технологията "бисквитки", за да Ви осигури най-добро потребителско преживяване.